Bli medlem

Vill du bli medlem i Askersunds Brukshundsklubb?

Som medlem har du rätt till att delta på kurser och andra aktiviteter som klubben anordnar.

Vid frågor, kontakta kassören Barbro Nyberg på tel 0582-503 37 el. 070-373 72 88 eller mejla till barbro198@hotmail.com.

Medlemsavgifter
Ordinarie medlem 500:-

Varav förbundsavgiften ingår med 400 kr.
Som ordinarie medlem i Askersunds Brukshundklubb får du Svenska Brukshundsklubbens medlemstidning Brukshunden.

Betala 500 kr till PlusGiro: 64 98 36-4 och ange ditt namn, adress, personnummer samt telefonnummer.

Familjemedlem 100:-

Om en i familjemedlem, på samma adress, är ordinarie medlem behöver övriga i familjen endast bli familjemedlemmar.

Betala 100 kr till PlusGiro: 64 98 36-4 och ange ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och den helbetalande familjemedlemmens medlemsnummer i SBK.

Medlem i annan klubb 100:-

Om man är ordinarie medlem i någon av SBK:s rasklubbar eller en annan SBK lokalklubb så betalar man bara lokalklubbsavgift till ABK.

Betala 100 kr till PlusGiro: 64 98 36-4 och ange ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och medlemsnumret i rasklubben/SBK.

Ungdomsmedlemskap 300:-

Är du mellan 6-25 år kan du bli medlem i Svensk Hundungdom.

Ansök om medlemskap här!
Välj Askersunds BK under ”Du kan välja en till klubb (ras-, special- eller verksamhetsklubb):”.