Maria Förster

Maria Förster

Utbildad via SBK

  • Allmänlydnadsinstruktör
  • Har gått SBKs Grundmodul
  • Ledarskapsutbildning 1 & 2

Vid frågor: jensforster@hotmail.com