Styrelsen

Victoria Nilsson
Ordförande
073-066 43 05
Mats Walther
Lena Storm
Sekreterare
070-239 63 21
Barbro Nyberg
Kassör
070-373 72 88
Ewa Karlsson
Jens Förster
Ledamot
070-284 60 70
Carina Bäckemalm
Suppleant
0723-24 14 84
Maria Förster
Patrik Andersson
Ansvarsområden
Victoria Nilssonmitzytaiga@hotmail.comTävlingsansvarig, Köksansvarig
Mats Walthermats.walther@lundinmining.comOmrådesansvarig, Rasutvecklingsansvarig
Barbro Nybergbarbro198@hotmail.comFrivilligsektoransvarig
Ewa Karlssoncharabang@hotmail.comWebbansvarig
Jens Försterjensforster@hotmail.comTrivselansvarig
Maria Förstermariaforster81@gmail.comUtbildningsansvarig
Patrik Anderssonpatrik.l.andersson@hotmail.comPressombud