Allmänlydnadspasset

Allmänlydnadspasset

Passet omfattar tio olika moment som varje hundägare har glädje av att hunden kan i vardagen.

En allmänlydig hund är en välmående hund. Om hundägare och hund behärskar alla momenten i allmänlydnadspasset innebär det trygghet för hund, hundägare och övriga människor och djur i vårt samhälle.

Moment som ingår i allmänlydnadspasset:

  1. Vänta i bil/dörr/bur
  2. Gå fint vid sidan
  3. Hundmöten
  4. Stanna kvar
  5. Hantering/visitation
  6. Gå bakom
  7. Inkallning med störning
  8. Stoppkommando
  9. Passivitetskontroll
  10. Nosaktivering

Kursen avslutas med prov i samtliga moment och därefter diplomutdelning.

6 kurstillfällen

PRIS: 800 kr
Eventuellt tillkommer kostnad för kurslitteratur.
X