Carina Bäckemalm

Carina Bäckemalm

Utbildad via SBK

  • Allmänlydnads instruktör
  • Bruks/tävlingslydnadsinstruktör

Vid frågor: txochlyx@gmail.com

X