Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och fullmäktigemöten 2021

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och fullmäktigemöten 2021

En ny valordning som ”ställer om” arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020. Den nya valordningen gäller i samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- och fullmäktigemöten.

Information om förändringar samt vanliga frågor

För mer information läs på Svenska Brukshundklubbens hemsida: Information om normalstadgarnas förändringar, valordning samt vanliga frågor

X