Valberedningens preliminära förslag

Valberedningens preliminära förslag

Enligt SBK:s nya stadgar som gäller från 2020-07-01, så ska valberedningen senast den 15 november presentera ett preliminärt förslag på nästa års styrelse.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Man kan även nominera sig själv till styrelsen. Förslaget ska ange;  

  • vilken funktion som avses,  
  • namn,  
  • en kort presentation och  
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.  

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Förslaget skickas till styrelsen@askersundsbk.se. Valberedningen har därefter möjlighet att göra ändringar i sitt förslag. 

Här kan du ladda ner Styrelsens preliminära förslag

På årsmötet kommer alla korrekt inskickade förslag att presenteras. 

Här hittar du hela normalstadgarna för lokalklubb.  

X